MB „Vienas Kilovatas“ elektroninėje parduotuvėje lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje yra renkama tam, kad:
• apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
• išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
• įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
• gavus kliento sutikimą informuoti el. paštu arba telefonu apie parduotuvės naujienas.
Mes neparduodame, neišnuomojame bei kitaip neplatiname turimų asmens duomenų jokioms trečioms šalims ir neketiname to daryti ateityje.
Siekdami įvykdyti užsakymą, pateiktus duomenis perduodame įgaliotiems paslaugų tiekėjams, kuriems užsakymo įvykdymui būtina tokio pobūdžio informacija.